گلاسه بـراق یک رو
115 هــزار تومان

ابعاد 9 × 5

گلاسه مــات یک رو
125 هــزار تومان

ابعاد 9 × 5

برچسب درجه یک
هزینه محاسباتــی

ابعـــــاد دلخـــــواه

 

لمینت مات دو رو
425 هــزار تومان

ابعاد 9 × 6

لمینت براق دو رو
325 هــزار تومان

ابعاد 9 × 6

چاپ انواع کارت ویزیت
چاپ انواع برچسب
چــاپ انــواع گلاســــه
چــاپ انــواع تحــریــر
چاپ انواع پاکت نامه
چاپ انواع فاکتور
چاپ انواع جعبه
چاپ انواع ساک دستی
ویزیت برش اختصاصی
چاپ لیوان رنگی
چاپ انواع فولدر
چاپ های متفرقه
پک های زعفران
انـــواع تقویــم
گیــفت باکس
کاغــذ کادو
1309
تعدادمشتریان
%96
رضایت مشتریان
276
پروژه های تکمیلی
20
سال تجربه
  • طـــراحی
  • چــاپ
  • تحویـــل
  • کیفیـــت