انواع مهر ژلاتینی و اتومات
چاپ روی CD و DVD
چاپ تامپو ( ظروف یک بار مصرف )
تولید انواع آلبوم ایتالیایی
نقاشی دیواری
طراحــــی ســـایت
تدویــــن فیلـــم