لطفا طرح مورد نظر را انتخاب نموده و سپس فرم زیر را کامل نمائید .

ساعت کار : 8 صبح  الی  2 ظهـــر

ساعت کار : 5 عصر  الی  10 شب

1 – لطفا پس از ارسال مشخصات و پرداخت مبلغ ، حتما با شماره 38465073 تماس حاصل فرمائید .
2 – عـــرض کار چــاپی شما 90 سانتیمتر می باشد ، با 4 عدد پانـــــچ .
3 – لطفا طـــرح را از آلبوم انتخاب نموده و شماره طرح را در فیلد خالی آن بنویسید . 
4 – چاپ تسلیت در ابعاد 90 × 300 و روی بنـــر ایـــرانی چاپ می شود .
5 – لطفاً در کادر توضیحات ………………………………….. ؟ 

عنوان (               )   نام مرحوم (              ) و از طرف (                      ) رابنویسید .

6 – مشتری گرامی ؛ پس از ارسال مشخصات طراحی شما از طریق شماره 09372808364 تلگرام می گردد و در صورت تائید نهایی کار شما چاپ می گردد .

فرم ثبت سفارش بـــنر تسلــــیت

  • 0 تومان